İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Sel Madencilik olarak, iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek önceliklerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve toplumun güvenliğini sağlama konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aşağıdaki politikaları benimsemekteyiz:

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına Uyum

Tüm iş süreçlerimizde, ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum sağlıyoruz. İş yerlerimizde güvenli çalışma koşulları oluşturmak ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirgemek için gereken tüm önlemleri alıyoruz.

2. Eğitim ve Bilinçlendirme

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli eğiterek, riskleri anlamalarını ve bu risklerle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerini sağlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak için düzenli bilinçlendirme faaliyetleri düzenliyoruz.

3. Risk Değerlendirmesi ve İyileştirme

İş yerlerimizde periyodik risk değerlendirmeleri yaparak, potansiyel tehlikeleri tespit ediyor ve bunları ortadan kaldırmak veya kontrol altına almak için gerekli düzeltici ve önleyici tedbirleri alıyoruz. İyileştirme süreçlerini sürekli olarak gözden geçiriyoruz.

4. Acil Durum Hazırlığı

Acil durum planları oluşturuyor ve tüm çalışanlarımıza acil durumlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretiyoruz. Acil durumların etkilerini en aza indirmek ve hızlı müdahale sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz.

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının İzlenmesi

İş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli olarak izliyor, raporluyor ve değerlendiriyoruz. Performans verileri üzerinden iyileştirmeler yaparak daha güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

6. Çalışan Katılımı ve İşbirliği

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konularında görüşlerine ve önerilerine önem veriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği yaparak, güvenli bir iş yerini birlikte oluşturuyoruz.

7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarına Uyum

İş sağlığı ve güvenliği kanunlarına tam uyum sağlıyor ve bu kanunların gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getiriyoruz. Yasal düzenlemelere uygun hareket etmek önceliğimizdir.

İş sağlığı ve güvenliği politikalarımızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştiriyoruz. Bu politikaların başarılı bir şekilde uygulanması, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için toplam taahhüdümüzün bir yansımasıdır.