Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, Sel Madencilik’in (“Şirket”) kişisel verileri işleme süreçleri ve bu süreçlerle ilgili kişisel veri sahiplerinin hakları hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. KVKK’nın 10. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve korunduğu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

Sel Madencilik, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan veri sorumlusudur. 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Ürün ve hizmetlerin sunumu
 • Taleplerinizi işleme koymak ve yanıtlamak
 • İş süreçlerinin yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetimi
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, aşağıdaki yöntemlerle toplanabilir:

 • İş başvuruları
 • Müşteri sözleşmeleri
 • İletişim formları
 • Web sitesi ve mobil uygulama kullanımı

4. Kişisel Verilerin İşlenen Kategorileri

Şirketimiz, aşağıdaki kategorilerdeki kişisel verileri işleyebilir:

 • Kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası)
 • İletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi)
 • İş deneyimi ve eğitim bilgileri
 • Finansal bilgiler (banka hesap numarası)
 • İnternet protokol (IP) adresi, çerezler (cookie) ve benzeri teknolojiler aracılığıyla otomatik olarak toplanan veriler

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, yasal kuruluşlarla ve iş ortaklarıyla paylaşılabilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa, bu verilere erişme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerle işlenmesine karşı çıkma
 • Kişisel verilerinizin zarar görmesini önleme

7. Başvuru Hakkı

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen hakları kullanmak veya kişisel verileri ile ilgili herhangi bir konuda başvuruda bulunmak için Şirketimize başvurabilirler. Başvurularınızı aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iletebilirsiniz:

[Adres] [Telefon Numarası] [E-Posta Adresi]

8. Aydınlatma Metni Güncellemeleri

Bu aydınlatma metni, mevzuat değişiklikleri veya Şirket politikaları gerektirdiğinde güncellenebilir. En son sürümü web sitemizde yayınlayarak size bilgi veririz.