Kurumsal

Değerlerimiz

Çevresel Sorumluluk

Doğal kaynakları koruma ve çevresel etkileri en aza indirme konusundaki taahhüdümüzü sürdürüyoruz.

Toplumsal Katkı

Yerel topluluklarla işbirliği yaparak istihdam yaratıyor, yerel ekonomilere destek
oluyoruz.

Yüksek Kalite

Yüksek kaliteli ürünler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz.

Sürekli İyileştirme

Sürekli olarak iş süreçlerimizi ve teknolojilerimizi geliştiriyoruz.

Vizyonumuz

Sel Madencilik olarak, doğanın zenginliklerini sürdürülebilir bir şekilde yöneterek Türkiye'nin madencilik sektöründeki liderliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak ve çevresel etkileri minimize etmek için çalışıyoruz.

Misyonumuz

Yüksek kaliteli hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesiyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlarken çevresel sürdürülebilirliği gözetmek ve yerel topluluklarla işbirliği yapmaktır. Etik değerlere ve iş güvenliği önlemlerine bağlı olarak çevremize değer katmayı taahhüt ediyoruz.